Chrenkova Moravia Steel dostala v Německu pokutu za kartel. Musí … – iHNed.cz

July 11, 2013 2:03 pm0 commentsViews: 5
Ilustraèní foto
Ilustraèní foto

foto: Archiv HN

Tìsnì pøed loòskými Vánoci pøišla z Nìmecka žaloba, nyní pokuta od tamního antimonopolního úøadu. Spoleènost Moravia Steel se podle nìmeckého státního dopravce Deutsche Bahn dopustila kartelu, když spolu s dalšími tøemi firmami prodávala pøíliš drahé kolejnice.

Skupina Moravia Steel miliardáøe Tomáše Chrenka dostala kvùli údajnému nezákonnému spolèování pokutu 10 milionù eur, tedy zhruba 260 milionù korun. Pøípad se týká její dceøiné spoleènosti – Moravia Steel Deutschland – která u našich západních sousedù kolejnice prodává.

reklama

“Naše dceøiná spoleènost je pøipravena závazku dostát. Akciových spoleèností Moravia Steel ani Tøineckých železáren se toto rozhodnutí pøímo nedotýká,” reagovala na verdikt mluvèí skupiny Tøinecké železárny – Moravia Steel Petra Jurásková.

Skupina je zároveò výhradním dodavatelem kolejových svrškù v Èesku.

Údajní spojenci z kartelu už od nìmeckého antimonopolního úøadu pokuty dostali v celkové výši 124,5 milionu eur – nìmecké spoleènosti ThyssenKrupp a Vossloh a dvì divize rakouské Voestalpine. Nejvyšší pokutu 103 milionu eur musel zaplatit ThyssenKrupp.

Stále však není vyøešená žaloba Deutsche Bahn z prosince loòského roku. Rovnìž kvùli tomuto kartelu.

Nìmecké dráhy požadují po ètyøech firmách za pøedražené kolejnice odškodné v celkové výši 550 milionù eur, tedy víc než 14 miliard korun.

pro Chrenka (Honza Fischer)
Tomasi, neboj se. Ja ti to uz nejak pres Cincalu dorovnam!

Re: Chrenkova Moravia Steel dostala v Nìmecku pokutu za kartel. Musí zaplatit 10 milionù eur (anonym)
Napadlo mì úplnì to samé. On to už èienèala nìjak srovná. a nejenom…

To je ale náhoda, že se židi opìt (anonym)
mezi sebou domluvili. A pøitom nás mají tak rádi a dìlají vše…

Typické (Janek)
Když tìm nenažraným prasatùm neumíme dát pokutu tady, tak ji pak…

Chrenkova Moravia Steel dostala v Nìmecku pokutu za kartel. Musí zaplatit 10 milionù eur (anonym)
Zkuste zapnout mozek.. Na koho to nakonec dopadne? Na zamìstnance..

Zobrazit diskusi


Podnikání – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code