Hlaváčková slaví na letošním US Open druhý titul, po boku … – iHNed.cz

September 8, 2013 5:43 pm0 commentsViews: 4
Lucie Hradecká a Andrea Hlaváèková slaví titul na US Open
Lucie Hradecká a Andrea Hlaváèková slaví titul na US Open

foto: ÈTK

Andrea Hlaváèková a Lucie Hradecká jsou poprvé šampionkami grandslamového US Open ve ètyøhøe. V sobotním finále v New Yorku èeská dvojice porazila australský pár Ashleigh Bartyová, Casey Dellacquaová 6:7, 6:1, 6:4.

Èeským triumfem skonèil i juniorský debl, v jehož finále Barbora Krejèíková a Kateøina Siniaková zvítìzily 6:3, 6:4 nad švýcarsko-španìlským týmem Bencicová, Sorribesová a navázaly na letošní prvenství z French Open a Wimbledonu.

reklama

Hlaváèková ve Flushing Meadows získala druhý titul bìhem 24 hodin. V pátek s Bìlorusem Maxem Mirným triumfovali ve smíšené ètyøhøe. Spolu s Hradeckou ovládly deblovou soutìž už na druhém grandslamu, pøedloni získaly trofej na French Open. V New Yorku byly støíbrné olympijské medailistky ve finále i pøed rokem, ale tehdy neuhrály ani set proti italské dvojici Sara Erraniová, Roberta Vinciová.

“Nechtìly jsme to tu zažít znovu,” øekla Radiožurnálu Hradecká. “A byl to nakonec úplnì jiný pocit, než když jsme vyhrály v Paøíži. Byla jsem daleko víc dojatá…, letos se nám moc nedaøilo, protože jsem byla zranìná. Byla jsem ráda, že to pak dlouho pøipravovali (vyhlášení vítìzù), protože bych nebyla schopná slova,” pøiznala stále dojatá Hradecká.

Finále se zpoèátku odvíjelo velice vyrovnanì. I když si Hradecká za stavu 3:4 jako první prohrála servis, Èešky dokázaly vzápìtí sebrat podání soupeøkám a vyrovnaly. V tie-breaku ale byly nakonec úspìšnìjší Australanky, které usilovaly o první titul po neúspìšných finále na Australian Open a ve Wimbledonu.

“Nehrála jsem dobøe a byla jsem nakonec ráda, že to skonèilo tìsnì, protože jsem si øíkala, že bude staèit jenom trochu pøidat a bude to dobrý,” øekla Hlaváèková. “Vyhrály jsme to tím, že jsme hrály odvážnì. To je síla našeho debla a musíme si to pamatovat do dalších zápasù,” dodala.

Druhý set skonèil mnohem jednoznaènìjším skóre: aèkoli ho èeské hráèky zahájily prohraným podáním, dokázaly si jej hned vzít zpìt a vyhrály také následujících pìt her. Rozhodující tøetí set byl dlouho vyrovnaný, za stavu 4:4 však sedmnáctiletá Bartyová ztratila podání a Èešky si pak po necelých dvou hodinách na kurtu už došly sebevìdomì pro vítìzství. Soupeøkám oplatily ètvrtfinálovou porážku z Wimbledonu.

“Je to úžasné. Nemùžu tomu uvìøit, že jsem to já, kdo si odváží dva tituly. Nikdy bych to do sebe neøekla,” radovala se Hlaváèková, jež pøedchozím triumfem v mixu napodobila úspìch Hradecké a Františka Èermáka z French Open. “Jsem ráda, že Lucka vyhrála mixa na French Open a já tady, že to máme takhle rozdìlený úplnì na fér,” dodala.


Sport – Zprávy Google

Tags:

Leave a Reply


*

code